Menü Kapat

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/ TÜRKİYE/ APSCO UZAY HUKUKU VE POLİTİKASI KONFERANSI

Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliğinde,

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Uzay Ajansı ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) ortak organizasyonuyla,

ve İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) desteğiyle,

23-26 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Giriş

Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA), ülkemizin de üye olduğu Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesinin (COPUOS) belirlediği stratejiler çerçevesinde, belirli konularda kapasite geliştirilme ve bilgi paylaşımı amaçlı etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler uzay teknolojileri ve uygulamaları alanında olabildiği gibi, idari ve hukuki konuları da kapsamaktadır. BM Uzay İşleri Ofisinin en önemli etkinliklerinden birisi olan, uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konuların tartışılacağı, Birleşmiş Milletler Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı, bu yıl ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Uzay Hukuku ve Politikası Konferansının temelleri BM Uzay Hukuku ve Politikası Çalıştaylarına dayanmaktadır. Bu çalıştaylar 2002 yılından bu yana 10 farklı ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ve uzay faaliyetlerinin hukuki ve idari boyutunda kapasite geliştirilmesi ana amacına odaklanmıştır.

Uzay Hukuku ve Politikası Konferansları serisi, çalıştayların kapsamı ve katılımcı yelpazesi daha da geniş olacak şekilde genişletilmesi ile başlatılmış ve bu serinin ilk konferansı geçtiğimiz yıl Rusya Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Bu konferansa ülkemizden de gerek panelist ve gerekse de izleyici seviyesinde katılım sağlanmıştır. Bu yıl 23-26 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan konferans uluslararası işbirliği açısından da önemli bir örnek teşkil etmektedir.

BM ve Türkiye yanında, uzay alanında işbirliğini amaçlayan ve ülkemizin de üye olduğu bir uluslararası organizasyon olan Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Organizasyonu (APSCO) da, bu konferansın eş-organizatörleri arasında yer almaktadır. APSCO konferans organizasyonunu desteklemenin yanında, konferansın hemen öncesinde, yine İstanbul’da, APSCO üyesi ülke delegelerinin katılabileceği, kapasite geliştirilmesini destekleyen bir uzay hukuku eğitimi düzenleyecektir.

Konferansa yaklaşık 200 kişilik uluslararası bir uzman grubunun katılması beklenmekte olup, bu uzmanlar arasında BM üyesi ülkelerin uzay alanında çalışan üst düzey idareci ve hukukçuları yer almaktadır. Bunun yanında, yine ülkelerindeki kapasite geliştirilme faaliyetlerinde aktif yer alan ve politika belirlemede etkin rol alan birçok akademisyenin de katılımı beklenmektedir.

Uzay hukuku ve politikası alanında dünya çapında önde gelen uzmanların katılacağı bu organizasyonun, uluslararası görünürlük ve prestij boyutuyla, ülkemiz açısından büyük önem taşıdığı değerlendirmektedir. Uzay alanında giderek artan milli varlığımız, gerçekleştirilen ulusal faaliyetler ve Türkiye Uzay Ajansının görevleri dikkate alındığında, konferansın önemi daha da belirgin bir hale gelmektedir.

Konferansın Amaçları

 1. BM Dış Uzay anlaşmaları ve prensiplerine dair anlayışın geliştirilmesi, kabul ve uygulamanın desteklenmesi
 2. Ulusal uzay mevzuatı ve politikaları hakkında bilgi alışverişinin, ulusal uzay aktivitelerinde yer alan profesyoneller arasında geliştirilmesi
 3. Uzay hukukunun ekonomik ve sosyal kalkınmada, uzay-kaynaklı verinin ise sürdürülebilir kalkınma konusunda katkılarının ele alınması
 4. Uluslararası uzay hukuku alanındaki eğilimlerin ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan zorlukların değerlendirilmesi
 5. Uzayın barışçıl amaçlarla kullanımı alanında bölgesel ve uluslararası işbirliğini arttırıcı mekanizmaların ele alınması
 6. Uzay hukuku alanındaki üniversite seviyesindeki çalışmaların ve programların ulusal uzmanlık ve kapasite geliştirme açısından değerlendirilmesi
 7. Uluslararası uzay hukukunun, devletlerin farklılaşmış ulusal çıkarlarını dengeleyen, potansiyel hukuksal modeller ortaya koyabileceği özgün alanların tartışılması

Detaylı Program

Konferanstaki tartışmalar aşağıdaki konu başlıklarında gerçekleşecek ve alanında tanınmış uzmanlar konuşmacı olarak davet edilecektir. Konferans sunumlar ve onları takip eden soru/cevap bölümleri yanında panel tartışmaları ve paralel çalışma gruplarını da içerecek şekilde organize edilmektedir.

 1. Dış uzayın sorumlu, barışçıl ve güvenli kullanımının desteklenmesi
 2. Dış uzay aktivitelerinin uzun dönem sürdürülebilirliği
 3. Dış uzayın hukuki rejimi ve küresel idare
 4. Dış uzay faaliyetlerine dair ulusal hukuk ve çerçeve politikalar
 5. Uzaktan algılama verisinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak üzere paylaşılmasında örnek uygulamalar
 6. Uzay Hukuku ve Politikası alanında kapasite geliştirmenin desteklenmesi

Detaylı program BM konferans sayfasında yayınlanmıştır. Bu program taslak olup, konferans organizatörlerince değiştirilebilir.

Yer ve Zaman

Konferans 23-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir. Konferans İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) katkılarıyla, İTÜ Ayazağa Kampüsünde bulunan Süleyman Demirel Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Konferans ile ilgili uluslararası katılımcı bilgi dökümanı

Konferans Dili

Konferans dili İngilizce olacaktır. Tüm sunum, konuşma ve tartışmalar buna uygun olarak gerçekleşecektir.

Katılımcılar

Konferans, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin (ECOSOC) tüm ekonomik bölgelerindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri temsilen,

 • Ulusal uzay ajansları ve devlet kurumlarından karar vericiler ve politika yapıcılar,
 • Uzay alanından uzmanlar,
 • Özel sektör temsilcileri,
 • Akademik camiadan uzay aktivitelerinde yer alan araştırmacı ve öğrencilerden oluşan,

yaklaşık 200 kişinin katılımı için planlanmaktadır.

Finansal Destek

Evsahibi ülke olan Türkiyeden gelen katılımcılar konferansa kendi imkanları ile katılacaklardır. Katılımcılar, belirtilen tarihlere uygun olarak gönderilen,  geçerli başvurular arasından, BM, Türkiye ve APSCO temsilcilerinin oluşturduğu bir organizasyon komitesi tarafından önceden belirlenmiş esaslara göre seçilecektir.

Başvuru Adres ve Tarihleri

Türkiye’de ikamet eden veya Türk vatandaşlığına tabi potansiyel katılımcıların, Birleşmiş Milletler etkinlik başvurularına ek olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden de başvurularını 09 Ağustos 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Türk katılımcılar için konferans başvuruları aşağıdaki “TÜBİTAK Konferans Başvuru Sayfası” ve sonrasında da “BM Konferans Başvuru Sayfası” bağlantıları takip edilerek yapılacaktır. Güncelleme: Kayıtlar sona ermiştir.

TÜBİTAK Konferans Başvuru Sayfası

BM Konferans Başvuru Sayfası

Tüm başvurulara 1 Eylül 2019 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır. Kabul edilen Konferans katılımcılarının, etkinlik günü kayda gelirken yanlarında geçerli bir kimlik (ehliyet, nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmaları güvenlik prosedürleri gereği zorunludur.

Konferans İle ilgili sorularınız için e-posta adresimiz:

slc2019@tubitak.gov.tr

Bu sayfa olabildiğince güncel tutulacaktır. Konferans ile ilgili en güncel bilgi için lütfen aşağıdaki BM resmi internet sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/un-turkey-apsco-conference-on-space-law-and-policy.html

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü – 2019